Home

PRIVACY POLICY


STTRBSTN, gevestigd aan de Spoorstraat 18 in Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. STTRBSTN is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder de vlag van Lekkergoings Media.

Contactgegevens:
Website: https://sttrbstn.party
Adres: Spoorstraat 18, 4811 BD Breda
Land: Nederland
Telefoonnummer: +31621186599

Nichal Joosse is de Functionaris Gegevensbescherming van STTRBSTN. Hij/zij is te bereiken via nichal@sttrbstn.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

STTRBSTN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nichal@sttrbstn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

STTRBSTN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

STTRBSTN neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van STTRBSTN) tussen zit. STTRBSTN gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress
WordPress is het content management systeem dat gebruikt wordt op de website van STTRBSTN. 

Mailchimp
Mailchimp is de gebruikte tool voor het versturen van nieuwsbrieven en promo mailings. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres, voor- en achternaam automatisch opgeslagen in Mailchimp. Alle gegevens worden bewaard in de lijst Very Important Stuiterbeest, totdat jij je weer afmeldt van deze lijst. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

STTRBSTN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voornaam -> 1 jaar -> Nodig om je persoonlijk aan te kunnen spreken tijdens één van de vele meet-ups overal en nergens. 
Achternaam -> 1 jaar -> Nodig omdat iedereen een achternaam heeft. Maar we spreken je sowieso wel aan bij je voornaam. 
E-mailadres -> 1 jaar -> Nodig om je te kunnen voorzien van de STTRBSTN Promo Mails. Afmelden voor deze nieuwsbrief kan eenvoudig via onze website. 

Delen van persoonsgegevens met derden

STTRBSTN verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

STTRBSTN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar nichal@sttrbstn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. STTRBSTN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. STTRBSTN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

STTRBSTN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via nichal@sttrbstn.nl.  • cover play_circle_filled

    01. memestream mixtape
    STTRBSTN

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play